Yurtdışından alışverişle ilgili vergi detayı , Gümrük Müsteşarlığından

Syn. ilgili,   Söz konusu başvurunuzda bahsi geçen eşyanın  05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar kapsamında değerlendirilmesi, (" 100 euro değeri ithali yasak olmayan ve ticari mahiyet arz etmeyen", "300 EURO ya kadar yolcu beraberi" gümrük vergilerinden … Okumaya devam et Yurtdışından alışverişle ilgili vergi detayı , Gümrük Müsteşarlığından